Silisyum Karbür Refrakter Tuğlalar

Proje ve isteğe Silisyum Karbür (SiC) tuğla, plaka ve bloklar;

Yüksek gücü, hacim stabilitesi ve üyü ısı iletkenliği özelliğinden dolayı üretim yapan birçok sanayide kullanımaktadır.

Teknik Özellikleri
SiC (%) 73‐81
Si3N4 (%) 16‐25
Fe2O3 (%) 0.3
Si (%) 0.2
Yoğunluk (g/cm3) 2.6‐2.75
Porozite (%) 13‐17
Soğuk kırılma mukavemeti (Mpa) 150‐200
Kırılma katsayısı (Mpa) 42‐52
Isıl genleşme (%) 0.42
Lineer ısı iletim katsayısı (W/m.k) 20

Not: Yukarıda verilen kimyasal ve fiziksel özellikler ortalama değerlerdir. Üretime ve uygulamaya göre değişiklikler gösterebilir.