ELEKTRİK ARK OCAĞI ELEKTROTLARI

elektrodlar-11Zaviye, Sektörün ihtiyacı olan yurt içi ve yurt dışı partner firmalar aracılığı ile Elektrik ark ocağı grubu madenler ve diğer madenlerin temini noktasında da maksimum hizmet vermektedir.