OLİVİN

olivin-gorselll

Olivin madenciliği diğer minerallerle karşılaştırıldığında oldukça yeni sayılır. Olivin madeni son 20-25 yıldan beri Avrupa ve dünyanın gelişmiş ülkelerinin demir çelik, döküm sektöründe gerek kimyasal gerek fiziksel özellikleri bakımında oldukça önemli bir mineral durumuna gelmiştir.Olivin gerek dünyadaki gelişmiş ülkelerin sağlık ve çevre konusundaki, iş ve çevre sağlığı yönünden risk altına girmesini önlemek amacıyla düzenledikleri yasalar ile serbest silis içeren mineral ve hammaddelerin kullanımını yasaklama yoluna gitmeleri gerekse olivinin alternatifi olan madenlerden daha ekonomik olması nedeniyle olivin tüketimi hızla artmaya başlamıştır. (Ülkemizde de 2009 yılında serbest silis içeren mineral ve hammaddelerin kullanılması sağlık bakanlığı tarafından yasaklanmıştır.) Olivin madeni bünyesinde serbest silis ihtiva etmez. Olivin genel bir terim olarak Fosterit (Mg2SiO4) ve Fayalit (Fe2SiO4)’ in katı çözelti karışımlarını içeren orta silikat grubunu anlatmakla beraber % 85 fosterit içeren mineralleri tanımlamak için kullanılır.

Olivin genellikle yeşil ve koyu yeşil renkte olup, oldukça sert bir mineraldir. Sertliği 6.5-7 (Mohs Sertlik ölçeği), yoğunluğu ise Fe oranına göre 3.22 gr/cm3 – 4.40 g/cm3 arasındadır. Olivinler özellikle Magnezyumlu olivinler, çoğunlukla ultrabazik kayaçlar içerisinde bulunurlar. Olivinler ultra bazik magmada ilk kristalleşen minerallerdir. Ultrabazik kayaçlar içersinde en fazla olivin dünitler içerisinde bulunur. Dünit içerisnde olivin miktarı %95-99 arasındadır. Dünitler genel olarak kütleler halinde bulunur.
Genel olarak sanayide kullanılan olivinlerde MgO miktarının % 46 nın üzerinde Toplam Fe oksitlerin miktarınında % 7-8 den fazla olmaması istenmektedir. Ayrıca SiO2 miktarının % 38-42 arasında, diğer metal oksitlerin toplamının %3 den az ve kızdırma kaybının da % 2 yi geçmemesi istenmektedir.

Olivin; EBT Kumu, TDK Kumu, Refrakter Harcı, Curuf Düzenleyici,
Kumlama Kumu, ve Döküm Kumu olarak kullanılmakta olan bir endüstriyel mineraldir. Olivin kumundan imal edilen döküm kumları AFS 30 / 35, AFS 40 / 45 ve AFS 50 / 55 olarak üretilmekte olup; döküm kumu olarak olivin kullanılmasının genel özellik ve faydaları şu şekilde olacaktır.

Olivinden imal edilmiş döküm kumu, 1450¡C deki sinterleşme noktası ve 1760¡C üzerindeki erime noktasıyla demir dökümlerde( gri dökme demir, sfero dökme demir, temper dökme demir )
mükemmel bir performans sağlarken, demir dışı dökümlerde de iyi performans göstermektedir. Döküm kumu olarak olivinin kullanılması döküm firmalarına hem maddi anlamda hem de kalite anlamında önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Özellikle manganlı dökümlerde yüzey pürüzsüzlüğünün önemli olduğu bu dökümlerde olivin kesin çözümdür. Ayrıca döküm sırasında dökülen metalik malzemelerle kalıp arasında problemli durumlarda olivinden yapılmış kalıplar tercih sebebidir. Silis içerikli kumlar döküm sırasında metal ile reaksiyona girmekte, olivin kalıp ise metalin bünyesine girmesine müsade etmemektedir.

Yüksek magnezyum içerikli olivin kumu, killerle kullanıldığında bağlama özelliğini arttırır, bentonik ihtiyacını önemli derecede düşürür. Olivinin bazik özelliği, onu manganez çeliği üretimi için ideal bir seçim haline getirir. Slika kumunun tam tersine, olivin kumu mangan çelikleriyle etkileşmez, yüzey taşlama maliyetlerini minimumda tutar ve yüksek temizlikte döküm sonuçları verir.

İnce taneli olivin kumu yaygın olarak prinç, bronz ve aluminyum dökümlerinde de kullanılır. Bu nispeten malzemenin nemsiz ve taneciklerinin köşeli olması özelliğine bağlıdır.

Kısaca ve Özetle;
-Bazik karakterli olduğu için özellikle manganlı dökümlerde iyi sonuçlar verir.
-Olivin Kumu çelikle reaksiyona girmediği için çok daha temiz yüzey verir.
-Tekrar kullanım oranı silise göre daha yüksektir.
-Çevre dostudur.
-Silis Kumu içerisinde serbest silis içerdiğinden silikosis hastalığına sebeb verir.
-Olivin kullanılmasıyla iş ve işçi sağlığı güvence altına alınmış olur.
-Temiz yüzey elde edilmesinde dolayı boya gerektirmeyebilir.
-Termal şoklara karşı dayanıklıdır.
-Daha kolay şekillendirilmektedir.
-Yüksek erime sıcaklığına sahiptir.
-Kromit ve zirkon kumuna oranla çok daha ekonomiktir.

Ürünlerimiz 1 ,1.5 tonluk linerli bigbaglerde istenilen ölçülerde kırılıp elenip paketlenmektedir.

ÜRÜNÜMÜZÜN ÖZELLİKLERİ
KAYAÇ İSMİ DÜNİT
ÜRÜN İSMİ OLİVİN
ANA KİMYASAL YAPISI (Mg2 SiO4) FORSTERİT
RENK YEŞİL VE TONLARI
YOĞUNLUĞU 3.4 gr/cm^
TANE ŞEKLİ KÖŞELİ
SERTLİK MOH’S SKALASINA GÖRE 6,5 – 7
PH 8,5 – 9
SİNTERLEŞME BAŞLANGIÇ YAKLAŞIK 1450 c
SERBEST SİLİKAT VEYA ÇÖZÜLEBİLİR TUTAR YOK

 

 

KİMYASAL BİRLEŞİMİ
MgO % 47 – 50
SiO2 % 38 – 41
Fe2O3 % 7 – 9
KIZDIRMA KAYBI L.O.I EN FAZLA % 1,50
DİĞERLERİ ( Cr + Al + Ti….) % 2′ DEN KÜÇÜK